Auteur

Anneke Muller, van origine onderwijzers, werd geboren in 1953.
Ze zegt : '

Ik schrijf biografien over bekende Nederlanders en vooral iemand die nog steeds geniet van de muziek van Ann Burton. Met de hulp van familie en vrienden, collega's en andere mensen die Ann kenden, kon deze biografie tot stand komen.
Mijn speciale dank gaat uit naar Clara Mosse, Ann's beste vriendin. Haar liefde en vriendschap inspireerden mij om het verhaal over Ann's leven te schrijven. Ann's neef Amnon, zijn zus Mira en zijn vrouw Hilde hebben me geholpen bij het verzamelen van de foto's en teksten, en zonder Amnons samenwerking en financiële steun, zou dit boek nooit zijn gepubliceerd .
Anns's vrienden, Mieke van Zoelen en Arnold van der Rhee, die me geholpen hebben om haar levensverhaal te voltooien.
Ik was trots en blij toen Willem Duys aanbood het voorwoord te willen schrijven.

Anneke Muller

Anneke Muller

Misschien heb ik, door te schrijven over haar leven, de vaak ongrijpbare Ann Burton dichter bij de mensen te brengen.
Ann had twee kanten, een zachte kant, die ze verborgen hield; bang om gekwetst te worden, zodat ze haar zakelijke kant veel meer liet zien waardoor ze helaas af en toe wel in de problemen kwam. Ik hoop dat Ann blij met deze herinneringen zou zijn, vooral met de glimlach op het gezicht van de mensen die haar verhaal lezen .

Anneke Muller


Copyright 2022  Ann-Burton